Office Bearers 2018-2020

Mr. Shivaji M. Jadhav

President


 9999999989

Mr. Prashant Kumar

Vice President


 9811147113

Mr. Snehasish Mukharjee

Honorary Secretary


 9818493560

Mr Vivek Narayan Sharma

Joint Secretary


 9811398072

Mr. Sanjay Kumar Visen

Treasurer


 9899980152

Mr. Nikhil Jain

Joint Treasurer


 9810693383

Executive Members 2018-2020

Mr Anupam Mishra

Executive Member


 9871185728

Ms. Rashmi Malhotra

Executive Member


 9818539397

Mr.Devvrat

Executive Member


 9811818730

Ms. Savita Singh

Executive Member


 9654616776

Rashmi Singh

Executive Member


 9868801657

Mr. Aldanish Rein

Executive Member


 9899211344